Velkommen til Hvaler Camping AS

- Hvaler et øyrike

På Hvaler finnes det mange spor etter fortiden, som gravrøyser og hustufter. Akerøya er ett av de mest benyttede utfarts- og friluftsområder i Østfolds fine skjærgård, rikt på minnesmerker, og med bla Akerøy fort. Tordenskjold gjestet ofte fortet som ble bygget på midten av 1600-tallet og som ligger idyllisk til ytterst i havgapet. På 1800-tallet ble festningsverket brukt som kanonmål, og dermed bombet i stykker. Gjenoppbyggingen startet etter 1960 og Akerøy fort er i dag en stor attraksjon.    

 Hvaler er Oslofjordens største fiskerikommune, med rundt 140 utøvende yrkesfiskere. Utgårdskilen er den største fiskerihavnen øst for Lindesnes, og det overrasker kanskje ikke mange at det er rekefisket som er det viktigste. "Hvalerreker" er et begrep, og det med god grunn. I tillegg drives det et stort fiske etter ål, skalldyr og ulike fiskearter.